Bij deze bestelling ontvangt u niet alleen een prachtige DVD met een speelduur van ruim 120 minuten. U ontvangt ook een boekje waar uw op Texel het beste naar vogels kunt gaan kijken en een uitvouwbare kaart van Texel met daarop de wegen en beste vogelkijkpunten.

Deze DVD is in samenwerking met Natuurmonumenten Texel uitgebracht. Natuurmonumenten Texel heeft reeds 100 jaar natuurterrein in bezit op Texel en dat wordt met de uitgave van deze DVD onderstreept.

De DVD start met een prachtige introductiefilm waar u mee wordt genomen over het gehele eiland. U passeert de mooiste vogelkijkplekken die het eiland rijk is en uw maakt kennis met de vogels aldaar.

Na de introductiefilm, die ongeveer 20 minuten duurt, treft u 65 kortere films aan waarin de karakteristieke vogels van Texel behandeld worden. Per vogelsoort wordt bijna 2 minuten aandacht besteed. Met prachtige beelden wordt ingegaan op de herkenning en waar de soort voorkomt op Texel. De beelden zijn voorzien van helder gesproken commentaar en prachtig vogelgeluid.

Overigens is de DVD niet alleen een must voor liefhebbers van Texel, nee de DVD kan heel goed gebruikt worden voor het herkennen van vogels op andere waddeneilanden en andere plaatsen langs de Nederlandse of Belgische kust.

De DVD is voorzien van Nederlands gesproken tekst en van Duits gesproken tekst.

Op deze DVD vindt u de volgende soorten:

Grauwe Gans / Graugans | Brandgans / Weißwangengans | Rotgans / Ringelgans | Bergeend / Brandente | Eider / Eiderente | Krakeend / Schnatterente | Smient / Pfeifente | Slobeend / Löffelente | Wilde Eend / Stockente | Aalscholver / Kormoran | Blauwe Reiger / Graureiher | Lepelaar / Löffler | Bruine Kiekendief / Rohrweihe | Blauwe Kiekendief / Kornweihe | Buizerd / Mäusebussard | Torenvalk / Turmfalke | Scholekster / Austernfischer | Kluut / Säbelschnäbler | Bontbekplevier / Sandregenpfeifer | Goudplevier / Goldregenpfeifer | Zilverplevier / Kiebitzregenpfeifer | Kievit / Kiebitz | Kemphaan / Kampfläufer | Grutto / Uferschnepfe | Rosse Grutto / Pfuhlschnepfe | Regenwulp / Regenbrachvogel | Wulp / Großer Brachvogel | Tureluur / Rotschenkel | Steenloper / Steinwälzer | Kokmeeuw / Lachmöwe | Stormmeeuw / Sturmmöwe | Zilvermeeuw / Silbermöwe | Kleine Mantelmeeuw / Heringsmöwe | Grote Mantelmeeuw / Mantelmöwe | Grote Stern / Brandseeschwalbe | Visdief / Flußseeschwalbe | Noordse Stern / Küstenseeschwalbe | Dwergstern / Zwergseeschwalbe | Zomertortel / Turteltaube | Koekoek / Kuckuck | Ransuil / Waldohreule | Velduil / Sumpfohreule | Veldleeuwerik / Feldlerche | Boerenzwaluw / Rauchschwalbe | Huiszwaluw / Mehlschwalbe | Graspieper / Wiesenpieper | Gele kwikstaart / Schafstelze | Roodborst / Rotkehlchen | Nachtegaal / Nachtigall | Roodborsttapuit / Schwarzkehlchen | Tapuit / Steinschmätzer | Sprinkhaanzanger / Feldschwirl | Grasmus / Dorngrasmücke | Tuinfluiter / Gartengrasmücke | Zwartkop / Mönchsgrasmücke | Tjiftjaf / Zilpzalp | Fitis / Fitis | Pimpelmees / Blaumeise | Koolmees / Kohlmeise | Ekster / Elster | Kauw / Dohle | Zwarte Kraai / Aaskrähe | Spreeuw / Star | Huismus / Haussperling | Ringmus / Feldsperling 
Video('s): Vogels van Texel
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 14,95
Aantal: Bestellen

Voorraad

 
 
 
© 2009 - 2016 Vogelinformatiecentrum Texel